کلیدواژه‌ها = فلسفۀ سیاسی و نظریه‌پردازی‌سیاسی
1. جایگاه آیات قرآن در تکوین تفکر سیاسی آیت‌الله مرتضی مطهری

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-36

محمدعلی میرعلی؛ امان‌الله شفایی