کلیدواژه‌ها = امام خمینی
تعداد مقالات: 4
1. چهره چالشی قدرت؛ از شرضروری تا خیر وجودی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-40

نجف لک زایی؛ رضا لک زایی


2. بررسی سرمایۀ اجتماعی در تحقق و تداوم آرمان های انقلاب اسلامی از منظر آموزه های دینی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-120

سیدرضی سیدنژاد؛ علی اصغر نصیری؛ محمدمهدی سپهر


3. دیپلماسی توحید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-54

اسدالله کردفیروزجائی؛ حمید نگارش


4. بایسته های سیاسی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-152

حبیب زمانی محجوب