کلیدواژه‌ها = دوستی
تعداد مقالات: 2
1. محبت و دوستی و نسبت آن با سرمایه اجتماعی در آرای حکمای اسلامی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 157-178

حمداله اکوانی؛ محسن جبارنژاد


2. تبیین غایت شناختیی نسبت الفت و نظام سیاسی در اسلام

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-29

حمید نساج؛ سیدمحسن دوازده امامی