موضوعات = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی وتحلیل پیشران‌های توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی؛ سناریویی مطللوب برای آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

مسعود اخوان کاظمی؛ ایوب نیکونهاد


2. گونه‌شناسی جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-92

علیرضا گلشنی؛ مرتضی شیرودی؛ بهنام رشیدی زاده


4. امکان‌سنجی تداوم انقلابی‌گری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در شرایط جهانی شدن

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصطفی قربانی؛ مهدی محمودی