تعداد مقالات: 114
1. الگوی پیشرفت «نهاد پاسداری» در گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20

خسرو حسن لو


2. بومی‌سازی علوم انسانی و ضرورت بازبینی مبانی انسان‌شناسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-36

سید مهدی ساداتی‌نژاد


3. سیر تحول مطالعات نظری روابط بین‌الملل در ایران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-38

سیدجلال دهقانی فیروز آبادی؛ مقداد قنبری مزیدی


6. تبیین غایت شناختیی نسبت الفت و نظام سیاسی در اسلام

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-29

حمید نساج؛ سیدمحسن دوازده امامی


8. حیات طیبه و شاخص‌های آن در شبکه مفهومی توسعه سیاسی در قرآن

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-36

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری


9. تحلیل متاتئوریک ریشه‌های نظریه مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-33

ابراهیم برزگر؛ اکبر تقوی شوازی؛ فریبرز محرم خانی


10. اصول و کارکردهای دیپلماسی عمومی در سیرة نبوی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 11-34

بهرام اخوان کاظمی


11. استعاره صراط و سکولاریسم در اندیشه سیاسی سید قطب

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 11-37

ابراهیم برزگر


12. جایگاه آیات قرآن در تکوین تفکر سیاسی آیت‌الله مرتضی مطهری

دوره 5، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 11-36

محمدعلی میرعلی؛ امان‌الله شفایی


13. اصل بقاء رویکرد رئالیستی در روابط بین‌الملل ازمنظر اندیشۀ اسلامی

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 11-34

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی


16. مضامین و قضایای بنیادین سیاست و مدیریت جهادی امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-40

علی‌اکبر افجه‌ای؛ وحید خاشعی؛ احمد فربهی؛ داود خزائی


17. چهره چالشی قدرت؛ از شرضروری تا خیر وجودی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-40

نجف لک زایی؛ رضا لک زایی


18. واکاوی مفهوم مشروعیت حکومت بررسی مقایسه ای؛ دیدگاههای توماس آکوئیناس و خواجه نصیرالدین طوسی

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 31-47

قربانعلی قربان زاده سوار؛ امیرمحمد ایزدی


20. منافع ملی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-59

محمد خوش چهره؛ عباسعلی عظیمی شوشتری


21. الگوشناسی مردم‌سالاری دینی در آرای اندیشوران دوره پهلوی دوم

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 35-60

سیدابراهیم سرپرست سادات؛ محمدباقر خرمشاد


22. دگردوستی و سیاست: مطالعه‌ای تطبیقی بین جان رالز و شهید مطهری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 35-60

سیدرضا موسوی؛ کیامرث جهانگیر


23. فرایند دولت‌سازی نبوی در نخستین سورۀ مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-59

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا رنجبر


24. اسلام سیاسی انقلاب ایران در فضای مجازی چندلایه و متکثر: رخ‌نمایی براساس تفاوت

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-61

محمدعلی توانا؛ محمود علی‌پور