تعداد مقالات: 102
76. کارآمدی انقلابی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 94-118

علیرضا صدرا


77. شکل‌گیری سنت فکری سلطنت جدید ونسبت آن با اندیشۀ حکومت اسلامی در تاریخ معاصر ایران

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-157

مجید بهستانی؛ سجاد چیت فروش


78. درآمدی بر متدولوژی نظریه اسلامی در روابط بین‌الملل با تأکید بر روش‌شناسی لاکاتوشی

دوره 3، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-153

هادی آجیلی؛ علی اسمعیلی اردکانی


79. سبک زندگی، مشارکت و رقابت سیاسی با تأکید بر آیات و روایات

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 139-160

آیت مظفری


80. تحلیل گفتمانی نقش دستگاه استنباطی گروههای تکفیری بر عملکرد آنها

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 115-134

مرتضی علویان؛ رضا گرشاسبی


81. مردم‌سالاری دینی در نگاه امام‌خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه‌ای مکتب سیاسی قم و نجف

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 139-162

سیدحسین اطهری؛ سیدمرتضی نوعی باغبان؛ / سارا خداکرمی


82. مفهوم‌سازی جریان‌های نواندیشی دینی معاصر در سه حوزه ضرورت، امکان و رویکرد نظری

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 133-154

محمد عبدالله‌پورچناری؛ حمید سجادی؛ مرتضی باقیان زارچی


84. بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم‌سازی هلال شیعی

دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-167

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ مسعود معینی‌پور


85. معرفی و نقد کتاب شیطانی که ما می‌شناسیم (نحوة برخورد با ابرقدرت جدید ایران)

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 133-154

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ محسن محمدی الموتی


86. اصالت جنگ یا صلح از منظر دین با تأکید بر آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 138-163

علی تقی‏زاده اکبری؛ سیدمرتضی حسینی فاضل


88. هندسۀ نفوذ سیاسی و تأثیر تهدیدهای آن بر امنیت ملی؛ با تأکید بر رهنمودهای رهبری

دوره 5، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-157

مرتضی توکلی؛ مرتضی مطهری فرد


89. واکاوی درون‌‌دینی راهبردهای حفاظت از اصل استقلال سیاسی دولت اسلامی در روابط خارجی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 138-161

سهراب مروتی؛ علی باقی نصرآبادی؛ عباس رسولی


90. امکان‌سنجی تداوم انقلابی‌گری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در شرایط جهانی شدن

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصطفی قربانی؛ مهدی محمودی


91. محبت و دوستی و نسبت آن با سرمایه اجتماعی در آرای حکمای اسلامی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-140

حمداله اکوانی؛ محسن جبارنژاد


92. بایسته های سیاسی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 135-152

حبیب زمانی محجوب


93. اقتصاد سیاسی و اقتصاد مقاومتی؛ مقایسه تحریم‌های اقتصادی در دو دهه 1330 و 1390

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 163-189

مهدی حسنی؛ الماس نصر دهزیری


94. خاورمیانه اسلامی؛ محور سیاست خارجی آمریکا در دو دهه اخیر

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 155-182

ماشاءالله حیدرپور؛ محمدمهدی آذری نجف‌آبادی


95. همسایگی؛ نظریه‌ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 165-192

سیدجواد طاهایی؛ سیدرضا موسوی نیا


97. نسبت امنیت و آزادی در اندیشۀ شهید مطهری مبتنی بر نظریه استخدام علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 141-161

علی اصغر نصیری؛ محمد مهدی سپهر؛ عبدالله نوری گلجائی


98. الگوی پیشرفت سیاسی جامعه مبتنی بر نظام جامع آموزه‌های قرآن کریم (تبیین مبانی، شاخص‌ها و اندیشۀ حاکم بر الگو)

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 162-196

حسین شاهبازپور؛ مهدی محمودی؛ مرتضی حاجی زاده


99. تحلیل فرصت‌های ایران در عراقِ پساصدام در پرتو الگوی رفتاری امریکا در مدیریت بحران این کشور

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 197-213

سجاد جوانمرد؛ فرزاد رستمی؛ قدرت احمدیان


100. الگوی جهاد در قرآن و ظرفیت‌های راهبردی آن در حل بحران‌های جهان اسلام

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 214-235

حسین میرچراغ خانی؛ محمد ستوده؛ غلامرضا بهروزی لک