چهره چالشی قدرت؛ از شرضروری تا خیر وجودی با تأکید بر اندیشه سیاسی امام خمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 دانشجوی دکتری انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

مسئله مقاله حاضر، تبیین هویت قدرت و بررسی دلالت‏های سیاسی آن است. در بخش اول، مقاله به کنکاش سه دیدگاه، پیرامون هویت قدرت پرداخته‏ است: 1. قدرت شر است؛ 2. ماهیت خنثی و ابزاری دارد؛ 3. قدرت خیر است. در بخش دوم به دلالت‏های سیاسی آن دیدگاهها اشارت رفته و گفته شده که خروجی آنها در عرصه سیاست به سه قدرت منجر می‏شود: 1. قدرت متدانی؛ 2. قدرت متعارف؛ 3. قدرت متعالی. بخش اول باروش توصیفی ـ تحلیلی و بخش با روش استنباطی و بر اساس نظریه دلالت در دانش منطق و اصول فقه ارائه شده است. برای طراحی اسکلت مقاله هم از چارچوب مفهومی بهره گرفته‏ایم تا نشان دهیم که اولاً جایگاه بحث در میان مفاهیم مختلف علوم سیاسی کجاست و ثانیاً قدرت، مفهومی است که رویکردهای متضاد به آن شده است و لذا لازم است که به بحث قدرت نگاه بنیادی و ماهوی داشت. در این مقاله از دیدگاه امام خمینی به عنوان حکیم حکمت متعالیه که بیش از بیست سال به تدریس حکمت متعالیه اشتغال داشته و قدرت را از نظر ماهوی ذاتا خیر می‏داند و از نظر سیاسی منجر به قدرت متعالی می‏شود، دفاع شده است. قدرت متعالی رویکردی معنوی و اخلاقی و الهی به سیاست دارد، با سکولاریسم میانه‏ای ندارد و چون قدرت را ذاتاً خیر می‏داند لاجرم باید در اختیار معنوی‏ترین و پاک‏ترین انسان‏ها قرار بگیرد، از این رو امانت بودن، ذاتی قدرت متعالی است و ظهور حضرت حجت که روز بروز قدرت جهانی اسلام است، طبق همین تبیین از قدرت انجام می‏پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Challenging Face of Power; From the Necessary Evil to the Existential Good with Emphasis on Imam Khomeini’s Political Ideology

نویسندگان [English]

  • Najaf Lakzaee 1
  • Reza Lakzaee 2
1 Professor of Political Science Department, Baqir al-Olum University
2 PhD student of Islamic Revolution, Islamic Maaref University
چکیده [English]

The purpose of the present article is to explain the identity of power and to examine its political implications. In the first part, the article explores three perspectives on the identity of power: 1. Power is evil; 2. Power has a neutral and instrumental nature; 3. Power is good. In the second part, the political implications of those views are pointed out and it is said that their output in the field of politics leads to three powers: 1. Temporary power; 2. Conventional power; 3. Transcendent power.
The first part is descriptive-analytical and the part has been presented by inferential method based on the theory of signification in the knowledge of logic and principles of jurisprudence. To design the blueprint of the article, we have used a conceptual framework to first of all depict the position of the discussion among the various concepts of political science, and secondly, power is a concept that has been tackled with conflicting approaches. Owing to this fact, it is necessary to have a fundamental and substantive view in regards to the topic of power.
This article defends the view of Imam Khomeini (r.a) as a sage of the Transcendent Theosophy who has been teaching the Transcendent Theosophy for more than twenty years and considers power to be inherently good and politically, it leads to the transcendent power. The transcendent power has a spiritual, moral and divine approach to politics. It has nothing to do with secularism, and since it considers power to be inherently good, it must necessarily be given to the most spiritual and pure human beings. Therefore, being trustworthy is the essence of transcendent power, and the advent of Imam Zamaan (a.t.f.s), which is the day of the emergence of the world power of Islam, will be accomplished according to this explanation of power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Transcendent Power
  • Conventional Power
  • Temporary Power
  • Good
  • Evil
  • transcendent theosophy