تحلیل الگوی ارتباط اقناعی رسول اعظم(صلی الله علیه و آله) مبتنی بر آیات مرتبط با غزوه تبوک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

‌‌با توجه به فقدان ادبیات دینی در حوزۀ بسیج اجتماعی و اقناع، در این مقاله سعی شده، با رجوع به آیات قرآن کریم، برای رفع این نقیصه اقدامی صورت پذیرد و در همین راستا، آیات مربوط به جنگ تبوک، که در سورۀ توبه قرار دارد، انتخاب شده است؛ زیرا بسیج اجتماعی در جنگ تبوک به سبب وضعیتی که از آیات و متن تاریخ به دست می ‎آید، دشوار بوده است. این مقاله با استفاده از الگوی تحلیلی هاولند، که از الگوهای نسبتاً کامل در حوزۀ ارتباط اقناعی است، می‌‌ کوشد با آیات قرآن به این پرسش اساسی پاسخ دهد که با توجه به آیات قرآن، الگوی ارتباط اقناعی رسول خداˆ در ‎غزوۀ تبوک چگونه بوده است؟ با استفاده از روش تدبر در آیات و استفاده از کتب تاریخی و تفسیری و با لحاظ چهارچوب نظری تحقیق، ویژگی‎‎ زمینه ‎ای، پیام ‎‎رسان، پیام (محتوا) و مخاطبان استخراج گردیده، و در پایان، ضمن بیان الگویی از اثرات اقناع در گروه‎ های سه ‎گانه مجاهدان، منافقان ـ قاعدان و معذوران که شامل پذیرش، استنکاف و معذوریت از حضور در جنگ می ‎شود، به اثرات اُخروی این موارد نیز، که به ترتیب شامل سعادتمندی، عذاب الهی و مغفرت الهی است، اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Pattern of Persuasive Communication of the Holy Prophet (PBUH) Based on the Verses Related to the Expedition to Tabuk

نویسندگان [English]

  • asghar eftekhari 1
  • seyed mahdi mousavinia 2
1 Professor of Political Science, Imam Sadegh University
2 Ph.D. Student of Political Thought in Imam Sadiq University
چکیده [English]

Due to the lack of religious literature in the field of social mobilization and persuasion, in this article we have endeavored to refer to the verses of the noble Qur’ān to take action to eliminate this shortcoming and in this regard, the verses related to the battle of Tabuk which are in Surah al-Tawbah, have been selected. This is because the issue of social mobilization during the Tabuk war, was a difficult situation due to the conditions that come from the verses and the context of history. By using the Howland analytical model, which is one of the relatively complete models in the field of persuasive communication, the present article has approached the verses of the noble Qur’ān in order to answer this basic question: according to the verses of the noble Qur’ān, what was the model of persuasive communication of the Holy Prophet (PBUH) in the expedition to Tabuk? By using the method of contemplation in the verses and utilizing the historical and interpretive books and in terms of the theoretical framework of the research, the contextual characteristics, messengers, message (content) and audiences were extracted and finally, while presenting a model of the effects of persuasion in the three groups of the Mujahideen, hypocrites-rulers and the excused ones, which include refusing, accepting, and excusing oneself from participating in the war, also point to the other effects of these cases, which include divine punishment, bliss, and divine forgiveness, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Noble Qur’ān
  • Prophet Muḥammad (PBUH)
  • Expedition to Tabuk
  • Social Mobilization