دوگانه صلح و عدالت در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی و نئوگرامشین های روابط بین الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه تهران

2 استادیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی ( ره)

چکیده

(مساله): مفاهیم صلح و عدالت در اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی جایگاهی کانونی دارد. در نگاه رهبران انقلاب نسبتی وثیق میان این دو مفهوم برقرار است. ایشان معتقدند صلح پایدار تنها زمانی ایجاد خواهد شد که نظامی عادلانه در جهان برقرار گردد. به عبارت دیگر مبنای صلح، عدالت است. مروری بر آثار متفکرین انتقادی روابط بین الملل به خصوص نئوگرامشین هایی چون رابرت کاکس نشان می‌دهد که آنها هم در ظاهر امر چنین اعتقادی دارند. (سوال): همین شباهت ظاهری این سوال را مطرح می‌نماید که این دو مکتب چه تشابهات و چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. (فرضیه): به‌رغم وجود تشابه این دو مکتب در اعتقاد به پیشینی بودن عدالت نسبت به صلح و برخی موارد دیگر، اما به دلیل تفاوت‌های مهم فرانظری، این دو مکتب تفاوت‌های قابل‌توجهی با یکدیگر دارند. موضوعی که در ذیل سه محور «صلح و عدالت در عالم نظر»، «وضعیت صلح و عدالت در عصر کنونی« و «راه‌کارهای تغییر در نظام کنونی» واکاویده شده است. (تاریخچه): با توجه به اینکه آثار قابل‌توجهی در بررسی تطبیقی این دو مکتب وجود ندارد، (روش): این مقاله با بهره مندی از روش تطبیقی به بررسی تفاوت‌ها و تشابهات این دو مکتب پرداخته است. (یافته): یافته های مقاله حکایت از آن دارد که با توجه به نگرش همزمان رهبران انقلاب اسلامی به دو ساحت معنایی و مادی روابط بین الملل، می توان با بهره مندی از آموزه های ایشان خلاء های موجود در رویکردهای انتقادی روابط بین الملل را که عموماً نگرشی مادی به روابط بین‌الملل دارند را پُر نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The duality of Peace and Justice in the minds of the leaders of the Islamic Revolution and the Neo-immigrants of International Relations

نویسندگان [English]

  • Javad Haghgoo 1
  • Saeid shokoohi 2
1 Assistant Professor of International Relations, University of Tehran
2 Assistant Professor of International Relations, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

(Issue): The concepts of peace and justice have a central place in the political thought of the leaders of the Islamic Revolution. In the eyes of the leaders of the revolution, there is a close relationship between these two concepts. They believe that lasting peace will only be achieved if a just system is established in the world. In other words, the basis of peace is justice. A review of the work of critical thinkers in international relations, especially neo-immigrants such as Robert Cox, shows that they seem to believe in such as well. (Question): This apparent similarity raises the question of: what are the similarities and differences between these two schools? (Hypothesis): Despite the similarity of these two schools in the belief that justice is a priori to peace and some other cases, but due to important trans-theoretical differences, these two schools have significant differences with each other. The issue is explored under the three axes of “peace and justice in the theoretical world,” “the state of peace and justice in the current era” and “strategies for change in the current system.” (History): Considering that there are no significant effects in the comparative study of these two schools; (Method): This article has examined the differences and similarities between these two schools using the comparative method. (Finding): The findings of the article indicate that according to the simultaneous attitude of the leaders of the Islamic Revolution to both the semantic and material aspects of international relations, by using their teachings, one can fill the existing gaps in the critical approaches to international relations, which generally have a materialistic view of international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dualism of Peace and Justice
  • Leaders of the Islamic Revolution
  • Neo-Graphic Theory
  • international relations
  • Robert Cox