نویسنده = غلامرضا بهروزی لک
تعداد مقالات: 5
1. نقش رهبر در پایداری انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 304-332

غلامرضا بهروزی لک؛ رضا کفیلی


2. الگوی جهاد در قرآن و ظرفیت‎های راهبردی آن در حل بحران‎های جهان اسلام

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 271-296

محمد ستوده؛ غلامرضا بهروزی لک؛ حسین میرچراغ خانی


3. فرایند دولت‌سازی نبوی در نخستین سورۀ مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-59

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا رنجبر


4. رابطۀ چند وجهی دین و سیاست در نزد فلاسفۀ غرب تمدن اسلامی با تأکید برابن رشد

دوره 4، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-83

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا ملائی


5. رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، بهار و تابستان 1392، صفحه 39-62

غلامرضا بهروزی لک