نویسنده = غلامرضا بهروزی لک
الگوی جهاد در قرآن و ظرفیت‎های راهبردی آن در حل بحران‎های جهان اسلام

دوره 7، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 271-296

محمد ستوده؛ غلامرضا بهروزی لک؛ حسین میرچراغ خانی


فرایند دولت‌سازی نبوی در نخستین سورۀ مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی

دوره 6، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 35-59

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا رنجبر


رابطۀ چند وجهی دین و سیاست در نزد فلاسفۀ غرب تمدن اسلامی با تأکید برابن رشد

دوره 4، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 63-83

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا ملائی


رویکردهای مطالعات سیاسی در قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-62

غلامرضا بهروزی لک