نویسنده = محسن شفیعی سیف‌آبادی
تحلیل گفتمانی جهانی‌شدن و ظهور اسلام سیاسی سلفی‌ـ جهادی در خاورمیانه عربی

دوره 3، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 89-113

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ حمدالله اکوانی؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی


موانع داخلی بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 54-75

غلامرضا خواجه‌سروی؛ حسن یعقوب‌نیا؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی