نویسنده = عباسعلی عظیمی شوشتری
تعداد مقالات: 3
1. ماهیت و شاخص های حکمرانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-155

عباسعلی عظیمی شوشتری


2. چالش‌های اجتماعی-سیاسی و علل بروز و آثار آن در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 85-110

عباسعلی عظیمی شوشتری؛ حسین میرچراغ خانی


3. منافع ملی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 35-59

محمد خوش چهره؛ عباسعلی عظیمی شوشتری