نویسنده = محمدباقر خرمشاد
الگوشناسی مردم‌سالاری دینی در آرای اندیشوران دوره پهلوی دوم

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 35-60

سیدابراهیم سرپرست سادات؛ محمدباقر خرمشاد