نویسنده = سیدجلال دهقانی فیروز آبادی
سیر تحول مطالعات نظری روابط بین‌الملل در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 9-38

سیدجلال دهقانی فیروز آبادی؛ مقداد قنبری مزیدی