نویسنده = حسن یعقوب‌نیا
موانع داخلی بیداری اسلامی از نگاه امام خمینی(ره)

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 54-75

غلامرضا خواجه‌سروی؛ حسن یعقوب‌نیا؛ محسن شفیعی سیف‌آبادی