نویسنده = فریدون اکبرزاده
بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه

دوره 8، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 268-288

محسن حسین دوست؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ روح اله شهابی