نویسنده = عبدالله حاجی صادقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ولایت ‎محوری در استمرار نظام اسلامی و ولایی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-70

عبدالله حاجی صادقی