نویسنده = محسن فریادرس
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه با مستکبران از دیدگاه قرآن

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 146-174

محسن فریادرس؛ علی حاجی‌خانی؛ ابوالفضل شکوری؛ محمدصادق یوسفی‌مقدم