کلیدواژه‌ها = توسعه سیاسی
مقایسه رویکردهای گفتمان توسعه سیاسی در دوران پهلوی و انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1402

10.22034/ipr.2024.429641.2072

محمدصادق خرسند؛ قربانعلی قربانزاده سوار


حیات طیبه و شاخص‌های آن در شبکه مفهومی توسعه سیاسی در قرآن

دوره 3، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 11-36

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری