کلیدواژه‌ها = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 8
1. الگوی جستاری تشکیل دولت اسلامی با تاکید بر امت دولت ساز

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 156-183

حسن خدادی؛ حمیدرضا منیری حمزه کلایی


2. خاستگاه اندیشه مقاومت در ایران

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 362-385

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی محمدی مصیری


4. اسلام سیاسی انقلاب ایران در فضای مجازی چندلایه و متکثر: رخ‌نمایی براساس تفاوت

دوره 3، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 37-61

محمدعلی توانا؛ محمود علی‌پور


6. رسانه و نقش آن در استحکام ساخت درونی انقلاب اسلامی: رویکردی گفتمانی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-109

محمد حسن خانی؛ روح‌الأمین سعیدی


8. همسایگی؛ نظریه‌ای برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 165-192

سیدجواد طاهایی؛ سیدرضا موسوی نیا