کلیدواژه‌ها = مقاومت
مختصات الگوی مقاومت اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری (دام ظله)

دوره 8، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 201-234

اصغر افتخاری؛ محمد حکیمی


خاستگاه اندیشه مقاومت در ایران

دوره 7، شماره 16، اسفند 1398، صفحه 362-385

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی محمدی مصیری