کلیدواژه‌ها = دولت‌سازی
قدرت نامشروع و ثبات سیاسی شکننده در دوره پهلوی اول

دوره 10، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 12-38

سعید حاجی ناصری؛ علی محمدی مصیری


فرایند دولت‌سازی نبوی در نخستین سورۀ مدنی بقره براساس تفسیر تنزیلی

دوره 6، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 35-59

غلامرضا بهروزی لک؛ محمدرضا رنجبر