کلیدواژه‌ها = امریکا
تحلیل فرصت‎های ایران در عراقِ پساصدام در پرتو الگوی رفتاری امریکا در مدیریت بحران این کشور

دوره 7، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 247-270

فرزاد رستمی؛ قدرت احمدیان؛ سجاد جوانمرد


خروج امریکا از برجام و مقابله با راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 322-348

محمد صادق کوشکی؛ اسماعیل شفیعی؛ عزیز غضنفری


بررسی نقش ژئوپلیتیک انرژی در مفهوم‌سازی هلال شیعی

دوره 1، شماره 3، آذر 1392، صفحه 143-167

افشین متقی؛ مصطفی رشیدی؛ مسعود معینی‌پور


معرفی و نقد کتاب شیطانی که ما می‌شناسیم (نحوة برخورد با ابرقدرت جدید ایران)

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 133-154

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ محسن محمدی الموتی