کلیدواژه‌ها = سیاسی
کارآمدی زنان در عرصه های سیاسی - اجتماعی( با تاکید بر الگو سازی قرآن کریم)

دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 137-163

فاطمه کریمی؛ حمید نگارش؛ معصومه حافظی


چالش‌های اجتماعی-سیاسی و علل بروز و آثار آن در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی

دوره 6، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 85-110

عباسعلی عظیمی شوشتری؛ حسین میرچراغ خانی


معیارهای عدالت سیاسی در اسلام: رویکردی انسان‌شناختی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 61-83

محمد شجاعیان؛ محمدرضا طاهری