کلیدواژه‌ها = مردم‌سالاری دینی
مردم‌سالاری دینی در نگاه امام‌خمینی(ره) و محمدباقر صدر؛ بررسی مقایسه‌ای مکتب سیاسی قم و نجف

دوره 2، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 139-162

سیدحسین اطهری؛ سیدمرتضی نوعی باغبان؛ / سارا خداکرمی


الگوشناسی مردم‌سالاری دینی در آرای اندیشوران دوره پهلوی دوم

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 35-60

سیدابراهیم سرپرست سادات؛ محمدباقر خرمشاد