کلیدواژه‌ها = اندیشه سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.3.5

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-106

سیامک باقری چوکامی؛ فرامرز عابدینی


2. تحلیل متاتئوریک ریشه‌های نظریه مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-33

ابراهیم برزگر؛ اکبر تقوی شوازی؛ فریبرز محرم خانی