کلیدواژه‌ها = اندیشۀ قرآن‎شناخت پیشرفت سیاسی
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پیشرفت سیاسی جامعه مبتنی بر نظام جامع آموزه‎های قرآن کریم (تبیین مبانی، شاخص‎ها و اندیشۀ حاکم بر الگو)

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 207-246

حسین شاهبازپور؛ مهدی محمودی؛ مرتضی حاجی زاده