کلیدواژه‌ها = مصلحانه
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت و شاخص های حکمرانی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 125-155

عباسعلی عظیمی شوشتری