کلیدواژه‌ها = تحلیل و توسعه گزینه استراتژیک(سودا)
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 236-267

علی اصغر سعدآبادی؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه فهری