کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
نهج‌البلاغه و کنش ارتباطی زمینه‌ساز در مشارکت سیاسی

دوره 11، شماره 23، بهمن 1402

10.22034/ipr.2024.184590

حبیب الله حلیمی جلودار؛ سید ابراهیم حسینی بیجی کلایی؛ فاطمه هدایتی عزیزی