کلیدواژه‌ها = فقها
واکاوی گزاره‌های «امنیت ملّی» و «تهدیدها» در آراء برخی از فقها و رهبران انقلاب

دوره 9، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 194-224

سلمان شایان فر؛ عباس سماواتی؛ زهره نیک فرجام


بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه

دوره 8، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 268-288

محسن حسین دوست؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ روح اله شهابی