کلیدواژه‌ها = سیاست و حکومت در ایران
تعداد مقالات: 1
1. استعاره‎ های سیاست و حکومت در گفتمان حزب جمهوری اسلامی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 176-200

محمد ربیعی کهندانی