کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.18.10.4

دوره 8، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 268-288

محسن حسین دوست؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ روح اله شهابی


2. ارزیابی کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت سیاسی با تأکید بر مناصب سیاسی

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-320

علی محمدی ضیاء؛ محمد تقی آل غفور


3. فرهنگ سیاسی مطلوب در جمهوری اسلامی با تأکید بر مسئلۀ هویت ازمنظر آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 6، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 111-132

محمد‌جواد نوروزی؛ علیرضا ادیانی


4. رسانه و نقش آن در استحکام ساخت درونی انقلاب اسلامی: رویکردی گفتمانی

دوره 2، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 87-109

محمد حسن خانی؛ روح‌الأمین سعیدی