کلیدواژه‌ها = بومی‌سازی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی بومی‌سازی نظام فلسفی- سیاسی ابونصر‌فارابی

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 85-106

حمید نساج


2. بومی‌سازی علوم انسانی و ضرورت بازبینی مبانی انسان‌شناسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-36

سید مهدی ساداتی‌نژاد