کلیدواژه‌ها = مدیریت جهادی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مولفه های مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 236-267

علی اصغر سعدآبادی؛ کیارش فرتاش؛ فاطمه فهری


2. مضامین و قضایای بنیادین سیاست و مدیریت جهادی امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 11-40

علی‌اکبر افجه‌ای؛ وحید خاشعی؛ احمد فربهی؛ داود خزائی