کلیدواژه‌ها = الگو
تعداد مقالات: 6
1. الگوی هدایت سیاسی در اندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.3.5

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 73-106

سیامک باقری چوکامی؛ فرامرز عابدینی


2. الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران
DOR: 20.1001.1.23455705.1399.8.17.10.2

دوره 8، شماره 17، بهار و تابستان 1399، صفحه 259-285

سید محمدتقی آل غفور؛ سید محمدحسین هاشمیان؛ عبدالله نوری گلجایی


4. کارآمدی انقلابی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 15، بهار و تابستان 1398، صفحه 123-156

علیرضا صدرا