موضوعات = انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 5
1. پرسش از نسبت وجودی با انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 277-302

احمد رهدار


3. گونه‌شناسی جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 67-92

علیرضا گلشنی؛ مرتضی شیرودی؛ بهنام رشیدی زاده


5. امکان‌سنجی تداوم انقلابی‌گری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در شرایط جهانی شدن

دوره 6، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 143-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصطفی قربانی؛ مهدی محمودی