موضوعات = انقلاب اسلامی
پرسش از نسبت وجودی با انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 277-302

احمد رهدار


گونه‌شناسی جریان‌های تروریستی دهۀ 1360 و پیامدهای آن بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 67-92

علیرضا گلشنی؛ مرتضی شیرودی؛ بهنام رشیدی زاده


امکان‌سنجی تداوم انقلابی‌گری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در شرایط جهانی شدن

دوره 6، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 143-168

محمدجعفر جوادی ارجمند؛ مصطفی قربانی؛ مهدی محمودی