بومی‌سازی علوم انسانی و ضرورت بازبینی مبانی انسان‌شناسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-36

سید مهدی ساداتی‌نژاد


سیر تحول مطالعات نظری روابط بین‌الملل در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 9-38

سیدجلال دهقانی فیروز آبادی؛ مقداد قنبری مزیدی


تبیین غایت شناختیی نسبت الفت و نظام سیاسی در اسلام

دوره 4، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 11-29

حمید نساج؛ سیدمحسن دوازده امامی


حیات طیبه و شاخص‌های آن در شبکه مفهومی توسعه سیاسی در قرآن

دوره 3، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 11-36

علی باقری دولت آبادی؛ محمد باقری


تحلیل متاتئوریک ریشه‌های نظریه مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی

دوره 2، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 11-33

ابراهیم برزگر؛ اکبر تقوی شوازی؛ فریبرز محرم خانی


اصول و کارکردهای دیپلماسی عمومی در سیرة نبوی

دوره 2، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 11-34

بهرام اخوان کاظمی


استعاره صراط و سکولاریسم در اندیشه سیاسی سید قطب

دوره 1، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 11-37

ابراهیم برزگر


جایگاه آیات قرآن در تکوین تفکر سیاسی آیت‌الله مرتضی مطهری

دوره 5، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 11-36

محمدعلی میرعلی؛ امان‌الله شفایی


اصل بقاء رویکرد رئالیستی در روابط بین‌الملل ازمنظر اندیشۀ اسلامی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 11-34

محمد جواد هراتی؛ رضا سلیمانی


مضامین و قضایای بنیادین سیاست و مدیریت جهادی امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 11-40

علی‌اکبر افجه‌ای؛ وحید خاشعی؛ احمد فربهی؛ داود خزائی


منافع ملی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 35-59

محمد خوش چهره؛ عباسعلی عظیمی شوشتری