دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

رویکرد زبانی به مسئله ناکارآمدی ناسیونالیسم در دوره پهلوی اول (1299-1320)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1401

راضیه مهرابی کوشکی


کُنش‌گران مولِّد امنیت متعالی از منظر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1401

سید حمید موسوی؛ نجف لک زایی؛ مصطفی دلشاد تهرانی


واکاوی ضرورت مصادرۀ اموال دشمن در جنگ در صدر اسلام و جنگ‌های جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

علی دلدار


حکمرانی هوشمند(دانش‌بنیان) با تکیه بر الگوی توسعه کارکردهای هیئت‌های اندیشه‌ورز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

حسن چگنی؛ مهران کشتکار هرانکی


تحلیل گفتمان بیانیه «گام دوم انقلاب»: فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی نظام اسلامی با توجه به مفهوم «دشمن»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

آزاده زینوند لرستانی؛ محمدرضا اقارب پرست؛ سیّد حسن ملائکه


بازخوانی تطبیقی مواجهه روشنفکران ایرانی با مدرنیته غربی (ناظر بر آراء سید جمال‎الدین اسدآبادی و میرزا ملکم خان ناظم‎الدوله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

محمد جلیلی؛ ناصر جمال زاده


بررسی سیاست های مدیریت بحران در قرآن با محوریت «جنگ احد»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1401

علی اقا پیروز؛ ابوطالب خدمتی


مبانی مؤلفه «کارگزار آزادی» و عناصر تشکیل دهنده آن در نظریه قرآنی آزادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1401

اسحق سلطانی


واکاوی خاستگاه نظم سیاسی- اجتماعی مطلوب در آراء شهید مطهری بر مبنای الگوی سه‌گانه لاکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

فاطمه کامرانی؛ سمیه حمیدی؛ پیمان زنگنه


فراتحلیل نسبت دینداری با فرهنگ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

معصومه باقری؛ حسن شجاعی


واکاوی زبان سیاسی پیامبراعظم (ص)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

هوشنگ آقایی؛ روح الله صیادی نژاد؛ محسن سیفی


آسیب شناسی اجتماعی گرایش به طاغوت از منظر قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

عباس شریفی؛ رضا سعادت نیا؛ سید حسین واعظی