دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل راهبردهای سازمان‌ها و مراکز شیعه شناسی جمهموری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

محمد جواد طوسی؛ یعقوب توکلی؛ روح الله شاکری زواردهی؛ رضا ابروش


2. الگوی متشکل‌سازی امام خمینی(ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

رضا لک زایی


3. بازشناسی مذاکره‌ی سیاسی امام حسن(ع)؛ اصول گفتمان صلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

محمد قاسمی شوب؛ محمد رضا شاهرودی؛ سید محمد علی ایازی


4. ‌منطق درونی اندیشه سیاسی شهید بهشتی در تبیین انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

کوثر طوسی؛ محمدحسین جمشیدی؛ فاطمه طوسی


5. مختصات الگو مقاومت اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

محمد حکیمی؛ اصغر افتخاری


6. تحلیل محتوای نامه‌های امام علی (ع) به معاویه با محوریت واکاوی سهم اخلاق در مناسبات حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

علیرضا نوبری؛ مهدی جامعی


7. بررسی نظارت فقها بر جمهوری اسلامی با بررسی موضوعی نظارت بر ولی فقیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

محسن حسین دوست؛ فریدون اکبرزاده؛ شیوا جلال پور؛ روح اله شهابی


8. بررسی تطبیقی سبک سیاستمداری رهبران انقلاب ( امام خمینی (ره) و آیه الله خامنه ای (دام عزه)) مبتنی بر مدل کری واک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

عباس شفیعی


9. بررسی نسبت سیاست عِدّه و عُدّه برپایه رویکرد انسان شناختی آیت الله شاه آبادی (ره)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1400

حسن مجیدی؛ میثم بهارلو؛ محمد هادی میرانی مقدم