دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ‌منطق درونی اندیشه سیاسی شهید بهشتی در تبیین انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

کوثر طوسی؛ محمدحسین جمشیدی؛ فاطمه طوسی