دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ‌منطق درونی اندیشه سیاسی شهید بهشتی در تبیین انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1399

کوثر طوسی؛ محمدحسین جمشیدی؛ فاطمه طوسی


2. تحلیل راهبردهای مبارزاتی مستضعفان در مواجهه با مستکبران از دیدگاه قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

محسن فریادرس؛ علی حاجی‌خانی؛ محمدصادق یوسفی‌مقدم؛ ابوالفضل شکوری


3. تحلیلی بر نهادینه شدن مفهوم حقوق شهروندی در انقلاب مشروطه و تضمین مؤثر آن در انقلاب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

یونس فتحی؛ بهروز سعادتی راد