دوره و شماره: دوره 5، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 11-161 

مقالات پژوهشی

جایگاه آیات قرآن در تکوین تفکر سیاسی آیت‌الله مرتضی مطهری

صفحه 11-36

محمدعلی میرعلی؛ امان‌الله شفایی