اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مهدی عزیزان

فلسفه و کلام اسلامی استادیار و رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

azizanisri.ac.ir

سردبیر

نجف لکزایی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

www.lakzaee.ir/
najaf_lakzaeeyahoo.com
02537744152

جانشین سردبیر

سیامک باقری

علوم سیاسی دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

sbagheri6gmail.com

اعضای هیات تحریریه

نجف لک‌زایی

علوم سیاسی استاد 'گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

najaf_lakzaeeyahoo.com

سید جلال دهقانی فیروزآبادی

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

jdehghani20yahoo.com

غلامرضا بهروزی لک

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

behroozlakgmail.com

اسحاق طاهری

فلسفه و کلام اسلامی استاد گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

mulibnkhagmail.com

مصطفی ملکوتیان

علوم سیاسی استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران

malakotut.ac.ir
02161112373

سیامک باقری

علوم سیاسی دانشیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

sbagheri6gmail.com
09123541178

محمدباقر بابایی طلاتپه

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mbbabaeichmail.ir

قدیر نظامی پور

مطالعات دفاعی استراتژیک دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

dr.ghn38yahoo.com

دبیر تخصصی

عیسی مولوی وردنجانی

مطالعات انقلاب اسلامی عضو پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

www.magiran.com/author/profile/474882/
molavi131gmail.com

ویراستار ادبی

حسین قاسم حمزه

ویراستار دوفصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی

h.ghasemhamzegmail.com

مدیر اجرایی

رضا ادبی

علوم سیاسی مدیر اجرایی دوفصلنامه پژوهش‌های سیاست اسلامی

rf.adabigmail.com