راهنمای ثبت نام در پابلونز

برای استفاده از امکانات Publons ابتدا وارد سایت شده و از قسمت در مرحله بعد میتوانید تنظیمات ایمیل را جهت دریافت اطلاعیه‌ها به‌روزرسانی و...انجام دهید.

در این مرحله نحوه ثبت مقاالت داوری شده مشاهده می‌شود. شما می‌توانید بصورت مستقیم با Forward ایمیل reviews@publons.com عنوان و اطلاعات مقالات را به صورت مستقیم تشکر داوری مقاالت انجام شده به ثبت نمایید. پس از تایید درخواست‌ها،داوری‌های همتای ثبت شده در بخش records Review قابل مشاهده می‌باشد.

افزودن مقالات ویراستاری شده توسط فرد در سامانه یکی دیگر از خدمات Publons می‌باشد که از دو راه امکانپذیر است:

  • افزودن به صورت دستی با ثبت اطلاعات مقاله
  • افزودن به صورت خودکار با فوروارد ایمیل دریافت شده جهت داوری مقاله از مجله به Publons

مقالات پس از اضافه شدن در لیست قابل مشاهده می‌باشند.

نکته: یادآور می‌شویم جهت سهولت در روند ثبت نام در سامانه Publons بهتر است از حساب کاربری ORCID استفاده شود.