داوران

فهرست داوارن دوفصلنامه به تفکیک سال و شماره

 دوره

شماره

نام و نام خانوادگی

سمت

آدرس صفحه پابلونز

اول

اول

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر محمد اسماعیل خدادادی

استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر مرتضی شیرودی

استادیار علوم سیاسی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی نرگسی

استادیار گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

 

دکتر مهدی حسنی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا فقیهی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکترمحمدرضا احمدی

استادیار پژوهشکدة فرهنگی-رفتاری پژهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد نوروزی

استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

 

دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

اول

دوم

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر ابراهیم برزگر

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر مرتضی شیرودی

استادیار علوم سیاسی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر اسحق طاهری

دانشیار فلسفه اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا فقیهی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر شریف لک­زایی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد نوروزی

استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

 

اول

سوم

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

حجت الاسلام و المسلمین حسین جوان آراسته

استادیارگروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

 

دکتر مهدی حسنی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر محمد اسماعیل خدادادی

استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر محسن رفیعی

استادیار پردیس آیت الله طالقانی دانشگاه فرهنگیان قم

 

حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی نرگسی

استادیار گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد شجاعی

استادیار گروه ادبیات فارسی جامعه المصطفی العالمیه

 

دکتر مرتضی شیرودی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

دکتر نعمت­ الله صفری فروشانی

دانشیار گروه تاریخ اسلام جامعه المصطفی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا فقیهی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدجمال الدین میرمحمدی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

 

 

 

 

 

 

اول

 

 

 

 

 

 

چهارم

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر ابراهیم برزگر

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

دکتر محمدباقر خرمشاد

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

دکتر سیدجلال درخشه

استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تهران

 

حسین زحمتکش

 استادیار گروه مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران

 

دکتر مرتضی شیرودی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا فقیهی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر محمدصادق کوشکی

استادیار گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدجمال الدین میرمحمدی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر مرتضی نورمحمدی

استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد نوروزی

استادیار گروه علوم سیاسی مؤسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

 

دوم

پنجم

دکترمحمدرضا احمدی

استادیار پژوهشکدة فرهنگی-رفتاری پژهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکترعلی اصغر افتخاری

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تهران

 

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر حسن تلاشان

استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر جلیل دارا

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین علی دانش

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کرمانشاه

 

دکتر سیدجلال درخشه

استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تهران

 

حجت الاسلام والمسلمین رضا رمضانی نرگسی

استادیار گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

 

دکتر حبیب زمانی محجوب

استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر مرتضی شیرودی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

دکتر نعمت­ الله صفری فروشانی

دانشیار گروه تاریخ اسلام جامعه المصطفی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزان

استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا فقیهی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر محمدجواد هراتی

استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه همدان

 

دوم

ششم

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر حسن تلاشان

استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

https://publons.com/researcher/4738720/hasan-talashan/

دکتر جلیل دارا

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

دکتر محمد اسماعیل خدادادی

استادیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر غلامرضا خواجه سروی

دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دکترای علوم سیاسی

 

دکتر علی شیرخانی

استاد یار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

دکتر مرتضی شیرودی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر نعمت­ الله صفری فروشانی

دانشیار گروه تاریخ اسلام جامعه المصطفی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدرضا فقیهی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدجمال الدین میرمحمدی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه امام صادق(ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد نوروزی

استاد یار گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

 

 

 

 

 

 

سوم

 

 

 

 

 

هفتم

دکترعلی اصغر افتخاری

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تهران

 

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر محسن رفیعی

استادیار پردیس آیت الله طالقانی دانشگاه فرهنگیان قم

 

دکتر مهدی حسنی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر سیدمهدی ساداتی نژاد

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر علی شیرخانی

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر شریف لکزایی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر مرتضی شیرودی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

حجت الاسلام و المسلمین منصور میراحمدی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

حجت الاسلام والمسلمین زین العابدین نجفی

استادیار گروه فقه و مبانی حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

سوم

هشتم

دکترعلی اصغر افتخاری

دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تهران

 

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر ابراهیم برزگر

استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا بهروزی لک

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر حسن تلاشان

دانشیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

https://publons.com/researcher/4738720/hasan-talashan/

دکتر سیدجلال درخشه

استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر محمد شفیعی فر

استادیار گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر علی شیرخانی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

دکتر مرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزان

استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

چهارم

نهم

دکتر سیامک باقری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزان

استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر علی الهامی

استادیار معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

دکتر حسن تلاشان

دانشیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

https://publons.com/researcher/4738720/hasan-talashan/

دکتر مرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

دکتر علی شیرخانی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر اسحق طاهری

دانشیار فلسفه اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر شریف لکزایی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

حجت الاسلام و المسلمین حسین جوان آراسته

استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

 

دکترمحمدرضا احمدی

استادیار گروه فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین حمید نگارش

دانشیار کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی رکنی لموکی

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه امام صادق(ع) قم

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

 

 

 

 

دهم

دکتر حسن تلاشان

دانشیار گروه علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

https://publons.com/researcher/4738720/hasan-talashan/

دکتر خیرالله پروین

دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین حسین جوان آراسته

دانشیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

 

دکتر مرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر حمید نساج

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

دکتر شریف لکزایی

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر سیامک باقری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر محمداسمعیل رستمی نیا

استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر غلامرضا ویسی

استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکترمحمدصادق حمیدزاده

استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

پنجم

یازدهم

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله ابراهیم زاده

استادیار کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد شجاعیان

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

 

حجت الاسلام و المسلمین منصور میراحمدی

استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

دکتر اصغر افتخاری

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق تهران

 

دکتر سیامک باقری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر علی باقی نصرآبادی

 

استادیار مدیریت فرهنگی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر مهدی حسنی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر غلامرضا خواجه سروی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

دکتر شریف لکزایی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر حمید نساج

استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

 

دکتر علی شیرخانی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

پنجم

دوازدهم

حجت الاسلام و المسلمین حمید نگارش

دانشیار کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی

استادیار علوم سیاسی فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد شجاعیان

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

 

حجت الاسلام و المسلمین منصور میراحمدی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

دکتر رضا عیسی نیا

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر علی باقی نصرآبادی

استادیار مدیریت فرهنگی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر علی شیرخانی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

دکتر فریبا شایگان

استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علوم انتظامی تهران

 

دکتر محمد ستوده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی

استادیار علوم سیاسی مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

 

ششم

سیزدهم

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر اسحق طاهری

استاد فلسفه اسلامی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکترمرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

دکتر محمد شجاعیان

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم

 

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی

دانشیار علوم سیاسی فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران

 

دکتر علی شیرخانی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی

استادیار علوم سیاسی مرکز عالی مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

 

دکتر حبیب زمانی محجوب

استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر رضا دوستدار

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

 

 

 

 

 

 

ششم

 

 

 

 

 

چهاردهم

حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزان

استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین نجف لکزایی

استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین حمید نگارش

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر سیامک باقری چوکامی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر حبیب زمانی محجوب

استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر علی شیرخانی

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی قم

 

دکتر مهدی حسنی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکتر اسماعیل جهانبین

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

 

دکترمرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

دکتر شریف لک زایی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

هفتم

پانزدهم

حجت الاسلام و المسلمین محمود پاکیزه

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد شبدینی

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر شریف لک‎زایی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر علیرضا زهیری

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

 

دکتر سیامک باقری

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکترمرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

دکتر مجید سلیمانی

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر محمد ستوده

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر فریبا شایگان

استاد جامعه‎شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

دکتر حاکم قاسمی

دانشیار دانشگاه بین‎المللی امام خمینی

 

دکتر ابوذر گوهری‎مقدّم

استادیار روابط بین‎الملل دانشگاه امام صادق (ع) تهران

 

هفتم

شانزدهم

دکتر علیرضا صدرا

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر محمدرضا احمدی

استادیار پژوهشکدة فرهنگی-رفتاری پژهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر سیامک باقری

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر فریبا شایگان

استاد علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

دکتر محسن پورقلی

استادیار علوم سیاسی مجتمع اموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر غلامرضا ویسی

استادیار پژوهشکده علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) قم

 

دکتر جعفر ساسان

دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

https://publons.com/researcher/4877476/mohammad-sadiq-sasan/

دکتر احمد شفیعی

دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر اسماعیل جهان بین

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر نور اله قیصری

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر مصطفی شهیدی نسب

دکترای اقتصاد اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

 

دکتر ابوالقاسم بخشیان

استادیار پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی قم

 

دکتر حمید حبیبی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر حبیب زمانی محجوب

استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر مجتبی غفاری

دکترای اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

دکتر حسین میرچراغ خانی

پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

 

 

 

 

 

هشتم

 

 

 

 

 

هفدهم

دکتر محمدرضا احمدی

استادیار پژوهشکدة فرهنگی-رفتاری پژهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر سیامک باقری

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر محسن پورقلی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر علی‌آقا پیروز

استادیار مدیریت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

دکتر عبدالله حاجی صادقی

دانشیار فلسفه و کلام مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر حمید حبیبی

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

حجت الاسلام و المسلمین احمد رهدار

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

 

دکتر حبیب زمانی محجوب

استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر مجید سلیمانی

استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر مهدی سعیدی

دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر فریبا شایگان

استاد علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

دکتر احمد شفیعی

دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکترمرتضی شیرودی

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4846402/morteza-shiroodi/

حجت الاسلام و المسلمین مهدی عزیزان

استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر عبدالوهاب فراتی

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

دکتر رضا لک‌زایی

دکترای انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

 

دکتر آیت مظفری

استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین حمید نگارش

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

هشتم

هجدهم

دکتر محمدرضا احمدی

استادیار پژوهشکدة فرهنگی-رفتاری پژهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر سیامک باقری

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

https://publons.com/researcher/4738710/siamak-bagheri-chokami/

دکتر اسماعیل جهان‌بین

استادیار علوم سیاسی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر مهدی سعیدی

دکترای علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر فریبا شایگان

استاد علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

 

دکتر احمد شفیعی

دانشیار مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی

 

دکتر عباس شفیعی

استادیار مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری

استادیار پژوهشکده علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر رضا لک‌زایی

دکترای انقلاب اسلامی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

دکتر نجف لک‌زایی

استاد علوم سیاسی دانشگاه باقر العلوم (ع)

 

دکتر مصطفی ملکوتیان

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر حسین میرچراغ خانی

پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

حجت الاسلام و المسلمین حمید نگارش

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) قم

 

 

توجه:

مرتبه علمی داوران در هر شماره به روز می شود.

عضویت داوران محنرم در وبسایت‌های علمی نظیر پابلونز درج می‌گردد.

فهرست کلی و مشخصات داوران

{reviewersList}