تحلیل نقش جهاد کبیر در تولید علوم انسانی اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

چکیده

اسلامی سازی علوم انسانی از ضرورتهای جوامع اسلامی است و آن نیز متوقف بر عمل مجاهدانه پژوهشگران می باشد که قرآن از آن به جهاد کبیر یاد می کند. از این جهت پژوهش در «تحلیل نقش جهاد کبیر در تولید علوم انسانی اسلامی» دارای اهمیت جدی است. هم اکنون لازم است تولید علوم انسانی اسلامی در جمهوری اسلامی ایران تبدیل به گفتمان شود ولی کم و کیف رابطه آن با جهاد کبیر که می تواند یکی از متغیرها در تحول علوم انسانی تعبیر شود، همچنان در بوته ابهام است وهمین ابهام در ترابط، می تواند عملیات تولید علوم انسانی اسلامی در مجامع علمی را به کندی مواجه سازد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که نقش جهاد کبیر در تولید علوم انسانی اسلامی چیست؟پاسخ احتمالی آن است که استدلال مجاهدانه با قرآن و دیگر منابع دینی و مقابله نمودن با علوم انسانی سکولار، برایند و نتیجه اش تولید علوم انسانی اسلامی در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود.این مقاله کوشیده است با تحلیل مصداقی جهاد کبیر  و با ابزار کتابخانه ای به تحلیل نقش جهاد کبیر در تولید علوم انسانی اسلامی بپردازد و به این نتیجه دست یافته است که با تقویت بنیه علمی، شناخت کافی نسبت به منابع معرفتی، موضوع شناسی نسبی در علوم مورد استنباط و روش شناسی صحیح در استنباط از منابع معرفتی توسط پژوهشگران، می توان به تولید علوم انسانی اسلامی دست یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of Greater Jihad in the generation of Islamic humanism

نویسنده [English]

  • Assadollah Kord Firoozjaei
Assistant Professor of Islamic Philosophy and Theology, Imam Sadiq Institute of Islamic Sciences
چکیده [English]

The Islamization of the humanism is one of the necessities of Islamic societies, and it also depends on the activity of zealous researchers, which the Qur'an refers to as the Greater Jihad. In this regard, research in “Analyzing the role of the Greater Jihad in the generation of Islamic humanism” is of great importance. Now, it is necessary to turn the generation of Islamic humanism in the Islamic Republic of Iran into a discourse, but more or less its relationship with the Greater Jihad, which can be interpreted as one of the variables in the evolution of the humanism. Also, as there is ambiguity in the shrubs, the same ambiguity in interdependence can slow down the generative activities of Islamic humanism in scientific societies. Hence, this question arises: what is the role of the Greater Jihad in the generation of Islamic humanism? The probable answer is that zealous reasoning with the Qur'an and other religious sources and confronting the secular humanism will result in the generation of Islamic humanism at the level of the Islamic Revolution. This article has tried to analyze the role of Greater Jihad in the generation of Islamic humanities by analyzing the case of Greater Jihad and using library tools. And it has been concluded that by consolidating the scientific strength, sufficient knowledge of epistemic sources, relative thematics in the inferred sciences and the correct methodology in inferring from epistemological sources by researchers, the generation of Islamic humanism can be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greater Jihad
  • Humanism
  • methodology
  • Epistemological sources
  • Ijtihad