اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حمید نگارش

رئیس پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

ipr1404atgmail.com

جانشین سردبیر

سیامک باقری

دانشیار پژوهشگاه امام صادق علیه السلام

sbagheri6atgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر نجف لک‌زایی

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم

najaf_lakzaeeatyahoo.com

غلامرضا بهروزی لک

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

behroozlakatgmail.com

دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

jdehghani20atyahoo.com

دکتر ابراهیم برزگر

استاد گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی

barzegar.2010atyahoo.com

دکتر خیرالله پروین

دانشیار گروه حقوق، دانشگاه تهران

khparvinatyahoo.com

دکتر اسحاق طاهری

استاد گروه فلسفه، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق

mulibnkhaatgmail.com

دبیر تخصصی

محمدمهدی سپهر

علوم سیاسی پژوهشگر

sepehr_new_manatyahoo.com
09124180761


محمدمهدی سپهر از نیمسال دوم سال 98 به عنوان دبیر تخصصی مجله فعالیت خویش را آغاز کرده است.

مدیر اجرایی

مرتضی حاجی زاده

مدیر اجرایی دو فصلنامه پژوهش های سیاست اسلامی

khademorroqayehatgmail.com