کلیدواژه‌ها = آیات
تعداد مقالات: 1
1. اصالت جنگ یا صلح از منظر دین با تأکید بر آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 138-163

علی تقی‏زاده اکبری؛ سیدمرتضی حسینی فاضل