کلیدواژه‌ها = آرمان‎های انقلاب اسلامی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرمایۀ اجتماعی در تحقق و تداوم آرمان های انقلاب اسلامی از منظر آموزه های دینی با تاکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 101-120

سیدرضی سیدنژاد؛ علی اصغر نصیری؛ محمدمهدی سپهر