الگوی پیشرفت «نهاد پاسداری» در گام دوم انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم دفاعی راهبردی دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

در چهلمین سالگرد به ثمر نشستن انقلاب کبیر اسلامی ایران که به‌حق می‌توان آن را نوزایش (رنسانس) ایران، اسلام و دین نامید. حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) «بیانیه‌ گام دوم انقلاب» را خطاب به ملت ایران و همه جهانیان ارائه فرمودند. در این بیانیه بر صیانت و پاسداری از انقلاب اسلامی به‌عنوان الگویی برجسته برای «خودسازی»، «جامعه سازی» و «تمدن سازی» تأکید شده است. ایشان همچنین در «فرمانی هشت ماده‌ای» سیاست‌های پیشرفت سپاه را در گام دوم انقلاب متذکر شدند. در همین رابطه، پرسشی آغازین مطرح است. مبنی بر این‌که؛ آیا در گام دوم انقلاب، چارچوب و رابطه نهادهای «پایداری»، «دفاع» و «پاسداری» نیاز به بازنگری، پیشرفت و گسترش دارند؟ با انجام بررسی‌های اولیه، پاسخ به این پرسش، آری است. ازاین‌رو، بی‌گمان نیازمند الگو و چارچوب‌های پیشبرد و پیشرفت این نهادها هستیم؛ بنابراین، مسئله مورد بررسی این است که؛ ویژگی‌های «الگوی پیشرفت نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری» برای پاسداری اثربخش از انقلاب اسلامی را نمی‌دانیم. اهداف مورد انتظار پژوهش، یافتن «الگوی پیشرفت نهاد پاسداری» و بیان شفاف ویژگی‌های آن است. همچنین منظور یا چشم‌انداز این پژوهش، «ارائه و نمایش پهنای گسترده نهاد پاسداری» به‌عنوان یک دستاورد دانشی انقلاب به جهانیان می‌باشد. این الگو می‌بایست بر پایه‌ی اندیشه، دانش و فرهنگ بومی اسلامی و در راستای «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و همچنین «بیانیه مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب» باشد. این نوشتار با روش ترکیبی داده بنیاد و تحلیل محتوا به ترسیم ‌سازوکار نهادهای پایداری، دفاع و پاسداری و رابطه بین آن‌ها پرداخته است. پیامد و نتیجه این پژوهش دستیابی به دریافت‌هایی پایه و رهیافت‌های استوار برای تهیه الگو بود که توانایی پاسخ‌گویی به پرسمان‌های پژوهش را دارند. امید است، دستاوردهای این پژوهش، مسیر «ژرفا بخشی امنیت» کشور، ملت، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و امت اسلامی را هموارتر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epitome of Progress of the “Institution of Protection” in the Second Step of the Islamic Revolution

نویسنده [English]

  • Khosrow Hassanlou
Assistant Professor of Strategic Defense Sciences, Imam Hossein University
چکیده [English]

On the fortieth anniversary marking the achievement of the great Islamic Revolution of Iran, which can rightly be called the renaissance of Iran, Islam and religion, Imam Ali Khamenei (May Allah protect him) presented the “manifesto of the second step of the revolution” to the Iranian nation and the whole world.
 In this statement, the protection of the Islamic Revolution as a prominent epitome of “self-construction”, “community building” and “civilization building” has been emphasized. Likewise, he mentioned in the “8-article decree” the policies of the development of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in the second step of the revolution.
In this regard, the initial question arises. Based on that; in the second step of the revolution, do the framework and relationship of the institutions of “stability”, “defense” and “protection” need to be reviewed, developed and expanded? After carrying out preliminary researches, the answer to this question is yes.
Owing to this fact, we definitely need an epitome and frameworks for the advancement and development of these institutions; so, the issue under consideration is that; we do not know the characteristics of the “epitome of progress of the institutions of stability, defense and protection” for the effective protection of the Islamic Revolution. The anticipated objectives of the research are to find the “epitome of progress of the institution of protection” and to clearly state its characteristics.
 Moreover, the purpose or perspective of this research is to “present and show the wide range of the institution of protection” as a knowledge achievement of the revolution to the world. This epitome should be based on the indigenous Islamic thought, knowledge and culture and in line with the “Iranian Islamic epitome of progress” and also the “statement of the Supreme Leader in the second step of the revolution.”
This research draws on the mechanism of stability, defense and protection institutions and the relationship between them using the combined method of data foundation and content analysis. The result of this research was the achievement of basic findings and robust approaches to prepare the epitome that is able to answer the research questions. It is hoped that the achievements of this research will pave the way for “intensifying the security” of the country, nation, holy system of the Islamic Republic of Iran and the Islamic Ummah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progress
  • Stability
  • Defense
  • Protection
  • Security
  • Second Step of the Islamic Revolution