تحلیل راهبردهای سازمان‌‎ها و مراکز شیعه‌‎شناسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

2 دانشیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه معارف اسلامی

4 دانش آموخته دکتری مدرسی انقلاب اسلامی دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

سازمان ها و مراکز شیعه‌شناسی داخلی، نقش مهمی در تبیین نظام اعتقادی شیعیان و انقلاب اسلامی ایران دارند. به همین دلیل تحلیل راهبردهای آنها در ارائه تصویر صحیح و مطلوب از نظام اعتقادات شیعیان و مبانی انقلاب اسلامی ایران در گسترة جهانی، حائز اهمیت است. این پژوهش با هدف تبیین و تحلیل راهبردهای مراکز شیعه شناسی داخلی، درصدد است با روش تحلیل مضامین، آثار راه‌پردازها (استراتژیست ها) و اسناد سازمانی این مراکز را مورد بررسی قرار دهد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که راهبردهای مراکز شیعه‌شناسی داخلی چیست؟ راهبردهای شناسایی شده شامل راهبردهای تنقیدی-تجدیدی، تنقیدی-تنقیحی و تنقیحی-ترویجی هستند. مراکزی که راهبرد تنقیحی-ترویجی را دنبال می‌کنند بسیار منسجم تر و هدفمندتر از دیگر مراکزند و نقش بسیار مهمی در ارائه تصویر صحیح از نظام اعتقادات شیعیان و مبانی خط‌مشی‌گذاری جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Strategies of Organizations and Centers of Shiite Studies in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghub Tavakoli 1
  • Ruhollah Shakeri Zavardehi 2
  • Reza Abravesh 3
  • Mohammadjavad Tousi 4
1 Assistant Professor, Department of Islamic Revolution, University of Islamic Studies
2 Associate Professor, Department of Shiite Studies, Farabi Campus, University of Tehran
3 Assistant Professor, Department of Cultural Management, University of Islamic Studies
4 Graduate of Islamic Revolution University of Islamic Education
چکیده [English]

Abstract:
Internal Shiite organizations and centers have an important role to play in explaining the Shiite belief system and the Islamic Revolution of Iran. For this reason, analyzing their strategies is important in presenting a correct and desirable picture of the Shiite belief system and the foundations of the Islamic Revolution of Iran on a global scale. This study aims to explain and analyze the strategies of domestic Shiite centers by examining the themes, the effects of strategists and the organizational documents of these centers. Hence, the question arises, what are the strategies of the internal Shiite centers? The strategies identified include renewal criticism strategies, critical criticism and promotional criticism.
Centers that pursue a promotional strategy are much more cohesive and purposeful than other centers and play a very important role in providing a correct picture of the Shiite belief system and the principles of the policy of the Islamic Republic of Iran.
Centers that pursue a promotional strategy are much more cohesive and purposeful than other centers and play a very important role in providing a correct picture of the Shiite belief system and the principles of the policy of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "strategy"
  • "Shiite centers"
  • "criticism"
  • "extension"
آثار و تألیفات آیت­الله بروجردی (۱۳۷۰ش). مجله حوزه، فروردین و اردیبهشت، شماره ۴۳ و ۴۴.
آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی (بی تا)، پرونده سیدابوالفضل برقعی، کد 10138، ص35 و 36.
انوری، حسن (1381). فرهنگ بزرگ سخن، تهران، نشر سخن.
بازرگان، مهدی (1374). «آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء»، مجله کیان، شماره 28.
بازرگان، مهدی (۱۳۵۰). مدافعات در دادگاه غیرصالح تجدیدنظر نظامی، تهران، بی‌نا.
بایگانی دادسرای ویژه روحانیت (بی‌تا). پرونده سیدصادق تقوی 68 /و/ 789/3، برگه بازجویی وزارت اطلاعات از وی، جلسه اول در 23/3/1368، صفحه1 تا 6 .
جعفریان، رسول (1392). جریانها و سازمانهای مذهبی - سیاسی ایران (از روی کار آمدن محمدرضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی) سالهای 1320 1357، تهران، نشر علم.
حائری یزدی، مهدی (1381). خاطرات دکتر مهدی حائری یزدی، نشر نادر.
حسینی طهرانی، محمدحسین (1392). مهر تابان، قم، ناشر علامه طباطبایی.
خسروپناه، عبدالحسین (1388). آسیب‌شناسی دین‌پژوهی معاصر، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
خلاصه‌ای از مراکز اسلامی ایرانی در خارج از کشور (1387). نشریه زائر، ویژه نامه حجاج ایرانی مقیم خارج از کشور هنگامه وصال (حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت).
شریعتی، علی (بی‌تا). مجموعه آثار، ج ۲۰.
صادقی، اصغر (۱۳۷۳). «به یاد شادروان مهندس بازرگان»، مجله تحقیقات اسلامی، سال ۹، ش ۱ و۲، ص 207 تا 216.
غلامی، فتاح (بی تا). جریان­های تجدیدنظر طلب شیعی (جزوه منتشر نشده) مصاحبه با سید مصطفی طباطبایی، جلسه سوم، 29/4/1385.
فراتی، عبدالوهاب (1393). روحانیت و تجدد، نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
فهیم­نیا، فاطمه و میترا دیلمقانی (1394). فرهنگ راهبرد، تهران، شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
قلمداران، حیدر علی (بی‌تا). شاه راه اتحاد، بی‌نا، (نسخه تایپی با نشر مخفیانه).
کسروی، سید احمد (بی‌تا). در پیرامون اسلام، بی‌نا.
کلینی، محمد بن یعقوب (بی‌تا). الاصول من الکافی، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفّاری، تهران، مکتبه صدوق.
لک زایی، نجف (1383). سیر تطوّر تفکر سیاسی امام خمینی(ره)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
مطهری، مرتضی (بی‌تا). مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ج 24، انتشارات صدرا.
واعظ زاده خراسانی، محمد (۱۳۷۹). زندگی آیت الله بروجردی، تهران، نشر مجمع تقریب مذاهب اسلامی.
یزدی، ابراهیم (1373). «مهندس بازرگان: نیم قرن تلاش در عرصه سیاست و اندیشه دینی»، مجله کیان، شماره 23، ص 2 – 11.
Attride stirling. J, (2001) Thematic networks: an analytic tool for qualitative research, Qualitative Research, Vol 1, Issue 3, pp385-405.
Braun, V and Clarke, V (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2). pp.77-101.
Thuda. Audy, Sari. Junita, Maharani. Anita, (2019), Employees Perception of Human Capital Practices, Employee's
Productivity, and Company Performance, Integrated Journal of Business and Economics, Vol 3, No 3. pp240-250.
Faraz Mubarak. Muhammad,  Wan Yusoff. Wan Fauziah, (2019), Impact Of Strategic Leadership On Strategy Implementation, British Journal of Management and Marketing Studies, Vol 2, Issue 1, pp 32-43.
Maxwell. J, (1992), Understanding and validity in qualitative research, Harvard Education review. Vol 62. No3.pp279-300.
Namey. E, Guest. G, Thairu. L, Johnson. L,(2007) Data Reduction Techniques for Large Qualitative Data Sets, Handbook for Team-based Qualitative Research, Publisher: AltaMira Press,pp137-162.
Nickols. Fred, (2015), Strategy, Strategic Management, Strategic Planning, Strategic Thinking, on the World Wide Web: https://www.researchgate.net/publication/242698739.
Bowen. Gordon, Bowen. Deidre, Strategist: Role and Attributes, Encyclopedia of Strategic Leadership and Management,Timely Knowledge, pp1745-1757. on the World WideWeb:https://www.researchgate.net/publication/312011648_Strategist.
Levy. Gilat , Razin. Ronny,(2010), Religious Organizations,
http://www.wikishia.net